Om oss

Bakgrund

Föreningen Jazzakademi Södra Öland bildades år 2017. En grupp som ville öka utbudet och intresset för jazzmusiken och dess olika inriktningar.

Ambitionen var att samla musiker med anknytning till Öland dvs fastboende, sommarboende, återvändare m.m och att stimulera till en levande jazzscen i regionen genom att också bjuda in till samarbeten och kurser.

Styrelsens arbete

Styrelsen står för ramarbete och har ett övergripande planeringsarbete på agendan. Detta har resulterat i arbetsgrupper för varje del vi arbetar med, vilket gör det hela smidigt och med jämt fördelat ansvar. Styrelsen har ansvar för ekonomi, marknadsföring samt för det kontaktskapande arbetet. Styrelsen står också för ansökningsarbetet av nya medel och för genomförande av planerade aktiviteter.

Tonsättning

Det första projektet som genomfördes var att tonsätta okända diktare från världsarvet Öland. Tonsättarna skulle vara kvinnliga likaså solisterna. Detta arbete är snart till fullo genomfört och vi ser fram emot att göra ett album för att belysa mötet mellan gammalt och nytt där poesin från Öland möter modern jazzmusik. Konserterna som givits inom projektet har varit mycket uppskattade- Anna Rydstedt- sällskapet gav oss uppdraget att tonsätta 12 dikter av Anna Rydstedt vilka framfördes i maj 2020.

Vi ser att detta arbete och tillvägagångssätt även skulle vara gynnsamt för länets 12 kommuner. Här finns goda möjligheter till samarbetsutveckling mellan t.ex. Jazzakadmi Södra Öland, Regionbiblioteket, Kommunbiblioteken, hembygdsföreningar m.fl.

Afroamerikanska sångs-kurser

Grundkurs gällande sång afroteknik har funnits på södra Öland flera år innan föreningen bildades men finns nu inom ramen för jazzakademins arbete. Kursen är populär och alltid mer än full. År 2019 utökade vi till att även ge en master-class. Båda kurserna var fullsatta så planer finns på att hålla kurserna även på annan tid av året alternativt fördubbla under sommartid. Det finns dock idag inget beslutat om detta.

Jazzkurs vokalt och instrumentalt

2019 var tredje året vi höll vår jazzkurs på Öland. Här har vi utvecklat ett koncept som passar olika åldrar, kunskap och erfarenhet. Vi har också delat upp det i två kurser, en med individuell anmälan och en annan med möjlighet till coachning av det egna bandet. Kurserna har innehållit ensemblespel, rytmik, improvisation, sektionsrepetitioner och kvälls-jam. Jazzkurserna har numera en fast professionell lärarkår med gedigen kunskap och erfarenhet.

Konsertverksamhet

Planer på konsertverksamhet kom upp på agendan under hösten 2018. Vi fortsatte med tanken att forma konsertverksamheten efter befintliga musiker på östsidan och fick ett mycket lyckat resultat. Detta gav oss blodad tand för att utveckla detta koncept bit för bit. Planen var 6 konserter men det blev 7. Avslutande konsert 2019 skedde under ”Ljus på kultureckan” på VIDA museum och konsthall. Ljus på kultur är ett samarrangemang mellan Mörbylånga, Borgholm och Kalmar kommun. Vi arrangerar numera även en jazzfestival , Lilla Jazzfestivalen som år 2023 äger rum den 15 juli.

Svensk jazz har gjort oss synliga för landets musiker, vilket hjälper oss mycket i planeringen.